• Naskool

Naskool

Laerskool Florida bied ‘n naskoolsentrum na skoolure en maak slegs van ons onderwyspersoneel gebruik.

Soos by enige naskool, wil ons graag die volgende reëlings onder u aandag bring:

 • Leerders meld direk na skool by K 26 aan, vir die neem van die register.
 • Indien die leerder op ‘n gegewe dag nie die naskool kan bywoon nie, moet u asseblief vir ons laat weet, skriftelik per faks by (011) 672 0039 (merk duidelik “Naskool”) óf telefonies by (011) 472 7423. Daar word andersins aanvaar dat die leerder afwesig is, óf die betrokke dag nie die naskool besoek nie.
 • Leerders mag slegs op plekke speel soos aangedui by die naskool. Geen leerder mag tussen klasse ronddrentel nie.
 • Nà skool trek leerders gewone klere aan. Toilette mag nie sonder toestemming besoek word nie. (Dit help dat beheer beter is).
 • Alle leerders het ‘n minimum studietyd van een uur. Studietyd is vanaf 15:00 - 16:00. Studietyd is verpligtend vir alle leerders. Ons sal nooit al die huiswerk gedoen kry nie, en dus ook nooit die betrokkenheid van die ouer by huiswerk kan wegneem nie. Al kweek ons net die dissipline en verantwoordelikheid by die leerder, het ons al baie bereik. Senior leerders wat langer wil studeer, sal toegelaat word. Leerders moet dus die nodige studiemateriaal vir die week se toetse by hulle hê. Indien leerders nie hul werk voltooi nie, kom hulle na 16:00 na K26 om te voltooi
 • Studieklasse word bepaal na gelang van hoeveelheid leerders.
 • Geen speelgoed word toegelaat nie. Speelgoed raak weg en veroorsaak oneindige probleme en hartseer.
 • Klere moet asseblief duidelik gemerk wees.
 • Elke leerder moet aan die begin van die jaar die naskool se vorm i.v.m. buitemuurse aktiwiteite volledig voltooi.
 • GEEN Hoërskool leerder word opgepas nie en mag onder geen omstandighede op ons skool gronde wag nie.

Alle fooie word aan die begin van elke maand vooruitbetaal. ALLE gelde moet voor die 7e van die maand (vooruit) vir die nuwe maand betaal wees. Ouers, spaar u en ons die verleentheid om onnodige rekeninge of briewe uit te stuur. Betaal voor die 7de van die maand, sodat fondse beskikbaar is om personeel te betaal.

Fooie moet in die vorm van KONTANT of 'n KONTANTTJEK wees. Geen naskoolgelde mag by skoolgelde inbetaal word nie. Geen tjeks word aan Laerskool Florida uitgemaak nie.

Indien gelde nie voor die 7e van die bepaalde maand betaal is nie, gaan ons u kind nie verder toelaat nie. Ons lei geweldige verliese met ouers wat nie betaal nie, en dan leerders na 2 of 3 maande uithaal.

 • Ons voorsien geen voedsel nie. U moet self ekstra kossies inpak. Daar is ‘n yskassie by die naskool waar medisyne en kossies gebêre mag word. Merk dit asseblief duidelik.
 • Die tye van die naskool is streng vanaf 13:30 tot 17:45. Geen leerder sal na die tyd opgepas word nie, tensy u skakel en sê dat daar 'n probleem is.

Baie dankie vir u vriendelike samewerking. Ons wil u verseker dat elke personeellid daarna streef om aan u diens van gehalte te lewer.

 

VAKANSIESENTRUM:

Dit sal voor elke vakansie gereël word. Vakansiesentrum is Maart/April-vakansie; Junie/Julie-vakansie en September/Oktober-vakansie.

GEEN VAKANSIESENTRUM TYDENS DESEMBER NIE. GEEN VAKANSIESENTRUM MET SKOLEVAKANSIEDAE BV. LANGNAWEKE NIE.

Logo-PDF-Detour copy  Klik op die skakel om die 2018 Naskoolinskrywingsvorm af te laai.